Torp

Gård i Borg och Löts socken vid Östra stambanan. Tillhör Vi. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Trostad

By i Borg och Löts socken, vid sjön Glan och Östra stambanan. Stora Trostad 1 1/2 mantal är kyrkoherdeboställe. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Tråbrunna

Gård i Östra Eneby socken, vid Östra stambanan. Tillhör Ringstad. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Vallby

By i S:t Johannes socken, söder om Norrköping. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Vi

Herrgård i Borg och Löts socken vid sjön Glan; omfattande Vi 1 mantal och Torp 2 1/2, tillsammans taxerade till 100 400 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Vrinnevi

By i S:t Johannes socken, söder om Norrköping. En gård om 2 715/1452 mantal är taxerad till 84 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)