Alsätter

Gård i Borg och Löts socken. Utgör med underlydande tillsammans 3 1/2 mantal, taxeringsvärde 97 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Baggetorp

Gård i Borg och Löts socken, under godset Borg. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Beckersmo

By i Östra Eneby socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Bisketorp

Gård i Östra Eneby socken under Marieborg. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Björksäter

Gård i S:t Johannes socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Bonäs

Gård i Östra Eneby socken vid sjön Glan. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)