Gård i Borg och Löts socken. Utgör med underlydande tillsammans 3 1/2 mantal, taxeringsvärde 97 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)