Gård i Östra Eneby socken under Marieborg.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)