Herrgård i Östra Eneby socken, vid Östra stambanan och Motala ström; omfattande Marieborg 3 mantal, Bisketorp 1/4 och Klingstad 1/2, tillsammans 3 3/4 mantal taxerat till 138 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.