Borg

Socken, kallad Borg och Löt av de två socknar, som 1783 sammanslogs till en, belägen närmast väster om Norrköping med Glan och Motala ström till gräns i norr, söderut når socknen sjön Asplången. Östra stambanan, som genomgår norra delen, har här stationen Eksund samt...

Brogetorp

Gård i Borgs socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Brånnestad

Gård i S:t Johannes socken, sydost om Norrköping; 2 mantal, taxeringsvärde 41 600 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Bårstad

Gård i Borgs socken, 3 mantal, taxerad med 1 mantal Ekesund tillsammans till 90 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Eda

Gård i Borg och Löts socken, nära Okna järnvägsstation. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Ekenbergstorp

Gård i S:t Johannes socken. Ägare är Borg och Löts kyrka. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)