Gård i Borg och Löts socken vid Östra stambanan. Tillhör Vi.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)