Herrgård i Borg och Löts socken vid sjön Glan; omfattande Vi 1 mantal och Torp 2 1/2, tillsammans taxerade till 100 400 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)