Ståthöga

Herrgård i Östra Eneby socken, på norra sidan av Norrköping vid Östra stambanan och Motala ström. Egendomen, som består av Ståthöga 1 1/8 och Ingelstad 1/2 mantal, är taxerad till 110 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon...

Svärtinge

Herrgård i Östra Eneby socken, vid sjön Glan, omfattande Svärtinge 6 1/16 mantal och Hillerstad 1, tillsammans taxerade till 254 000 kronor, Svärtinge såg och kvarn 12 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Syttorp

By i Borg och Löts socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Sånna

Gård i Östra Eneby socken under Leonardsberg. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Sörby

Herrgård i Östra Eneby socken, vid Fiskeby järnvägsstation, omfattande Sörby 1 mantal och Fyr 2, tillsammans taxerade till 85 000 kronor. Ägs av Fiskeby fabriksbolag. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Torlunda

By i Borg och Löts socken vid sjön Glan nära Östra stambanan. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)