Gård i Östra Eneby socken, vid Östra stambanan. Tillhör Ringstad.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)