Herrgård i Östra Eneby socken, nära Östra stambanan och sjön Glan, omfattande Ringstad 3 mantal, Grimstad 1 1/2 och Tråbrunna 2 1/4, tillsammans 6 3/4 mantal, taxeringsvärde 182 000 kronor. Under samma ägare lyder i Kvillinge socken: Grimstad 1 1/2 mantal och Iglinge 1, tillsammans taxerade till 83 200 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)