Gårdar i Östra Eneby och Kvillinge socknar vid Östra stambanan och Ringstad, varunder de lyder.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)