By i Borg och Löts socken, vid sjön Glan och Östra stambanan. Stora Trostad 1 1/2 mantal är kyrkoherdeboställe.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.