Väsentorp

Gård i Borg och Löts socken, under godset Borg. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Västerbyholm

Herrgård i S:t Johannes socken vid Motala ströms utlopp i Bråviken, omfattande Västerbyholm 2 mantal och Melby 2, tillsammans taxeringsvärde 118 000 kr. Ägs av Reutersköldska barnhuset i Norrköping. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon...

Åkemossen

By i Borg och Löts socken. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Ånestad

By i S:t Johannes socken sydost om Norrköping. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Öbonäs

By i S:t Johannes socken, vid Ensjön. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Östra Eneby

Socken i Bråbo härad, Östergötlands län, närmast norr om Norrköping och omgiven av sjön Glan i väster, Motala ström och Bråvikens innersta del i söder och öster. Östra stambanan går i bågar genom socknen och har station vid Fiskeby, som även är poststation. 0,720...