Skvalbäcken

Gård i Borg och Löts socken, under Löfstad. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Skår

Gård i S:t Johannes socken vid Lindöfjärden av Bråviken. Tillhör Lindö. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Skälv

Gård i Borg och Löts socken, vid Eksunds järnvägsstation och Motala ström. Tillhör ägaren av Finspång. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Skärlunda

Gård i Borg och Löts socken nära Östra stambanan; 1 mantal, taxeringsvärde 25 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Smedby

By i S:t Johannes socken, sydost om Norrköping. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Solberga

Gård i S:t Johannes socken sydost om Norrköping. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)