By i S:t Johannes socken, sydost om Norrköping.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)