Gård i Borg och Löts socken, vid Eksunds järnvägsstation och Motala ström. Tillhör ägaren av Finspång.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)