Gård i S:t Johannes socken vid Lindöfjärden av Bråviken. Tillhör Lindö.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)