Gård i Borg och Löts socken nära Östra stambanan; 1 mantal, taxeringsvärde 25 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)