Resebro

By i Borg och Löts socken, under Klinga. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Ringstad

Herrgård i Östra Eneby socken, nära Östra stambanan och sjön Glan, omfattande Ringstad 3 mantal, Grimstad 1 1/2 och Tråbrunna 2 1/4, tillsammans 6 3/4 mantal, taxeringsvärde 182 000 kronor. Under samma ägare lyder i Kvillinge socken: Grimstad 1 1/2 mantal och Iglinge...

Rist

Gård i Östra Eneby socken vid sjön Risten i socknen nordvästligaste del. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Rosendal

Gård i S:t Johannes socken under Lindö. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Sankt Johannes

S:t Johannes (Norrköpings landsförsamling), socken i Lösings härad, Östergötlands län, bestående av två skilda delar, en större söder och sydost om Norrköping, en mindre nordost om staden mellan Motala ström och Bråviken. 0,330 kvadratmil, varav land 0,310 eller...

Skrallen

Gård i S:t Johannes socken, under Karvetorp. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)