Bygdevägen

Bygdevägen

Bygdevägen i Östra Husby namngavs den 31 oktober 1966. Vägen löper förbi Östra Husby bygdegård. Detta är ett av tre vägnamn i Östra Husby som inte ändrades 1976 sedan Vikbolandets kommun slagits samman med Norrköpings kommun.
Björkekindsvägen

Björkekindsvägen

Björkekindsvägen i Östra Husby namngavs den 25 mars 1976. Björkekind är ett av Vikbolandets härader och omfattade ursprungligen även Östkinds härad dit Östra Husby hörde. Det tidigast omnämnda och under senare tid även vanligaste tingsstället låg vid Kuddby kyrka....
Rovägen

Rovägen

Den 31 oktober 1966 namngavs Rovägen i Östra Husby. På den tomt som förr utgjorde Bossgårdens Mellangård byggdes 1845 en större privatbostad kallad Älghammar. År 1949 köptes fastigheten av Frälsningsarmén som startade sommarhemmet Ro. I 59 år var sedan den...
Färjestadsvägen

Färjestadsvägen

Färjestadsvägen i Östra Husby namngavs den 25 mars 1976. Vägen leder till Färjestaden som var färjeläget för den gamla överfarten till Kvarsebo. Här fanns en gästgivaregård redan på 1500-talet. Senast från 1650 fanns anställda färjeförare och namnet Färjestaden är...
Bossgårdsvägen

Bossgårdsvägen

Bossgårdsvägen i Östra Husby namngavs den 31 oktober 1966. Bossgårdsvägen har fått sitt namn efter Bossgård på vars marker samhället Östra Husby växte fram. Gården återfinns i skriftliga källor första gången 1390 och har sannolikt varit boställe för förvaltaren av den...