Rovägen

Rovägen

Den 31 oktober 1966 namngavs Rovägen i Östra Husby. På den tomt som förr utgjorde Bossgårdens Mellangård byggdes 1845 en större privatbostad kallad Älghammar. År 1949 köptes fastigheten av Frälsningsarmén som startade sommarhemmet Ro. I 59 år var sedan den...
Färjestadsvägen

Färjestadsvägen

Färjestadsvägen i Östra Husby namngavs den 25 mars 1976. Vägen leder till Färjestaden som var färjeläget för den gamla överfarten till Kvarsebo. Här fanns en gästgivaregård redan på 1500-talet. Senast från 1650 fanns anställda färjeförare och namnet Färjestaden är...
Bossgårdsvägen

Bossgårdsvägen

Bossgårdsvägen i Östra Husby namngavs den 31 oktober 1966. Bossgårdsvägen har fått sitt namn efter Bossgård på vars marker samhället Östra Husby växte fram. Gården återfinns i skriftliga källor första gången 1390 och har sannolikt varit boställe för förvaltaren av den...
Bygdevägen

Bygdevägen

Den 31 oktober 1966 namngavs Bygdevägen i Östra Husby. Vägen löper förbi Östra Husby bygdegård. Detta är ett av tre vägnamn i Östra Husby som inte ändrades 1976.