Bygdevägen

Bygdevägen

Den 31 oktober 1966 namngavs Bygdevägen i Östra Husby. Vägen löper förbi Östra Husby bygdegård. Detta är ett av tre vägnamn i Östra Husby som inte ändrades 1976.
Bossgårdsvägen

Bossgårdsvägen

Den 31 oktober 1966 namngavs Bossgårdsvägen i Östra Husby. Bossgårdsvägen har fått sitt namn efter Bossgård på vars marker samhället Östra Husby växte fram. Gården återfinns i skriftliga källor första gången 1390 och har sannolikt varit boställe för förvaltaren av den...
Rovägen

Rovägen

Den 31 oktober 1966 namngavs Rovägen i Östra Husby. På den tomt som förr utgjorde Bossgårdens Mellangård byggdes 1845 en större privatbostad kallad Älghammar. År 1949 köptes fastigheten av Frälsningsarmén som startade sommarhemmet Ro. I 59 år var sedan den...