Björkekindsvägen i Östra Husby namngavs den 25 mars 1976.

Björkekind är ett av Vikbolandets härader och omfattade ursprungligen även Östkinds härad dit Östra Husby hörde. Det tidigast omnämnda och under senare tid även vanligaste tingsstället låg vid Kuddby kyrka. Förledet i namnet Björkekind är omdiskuterat, men ortnamnsforskaren Gösta Franzén anser att det kommer från trädet björk. Slutledet kind ingår i en grupp häradsnamn i östra Östergötland och anses komma från det fornnordiska kind (ätt, släkt, folkslag).

Vägen hette tidigare Björkvägen.