Färjestadsvägen i Östra Husby namngavs den 25 mars 1976.

Vägen leder till Färjestaden som var färjeläget för den gamla överfarten till Kvarsebo. Här fanns en gästgivaregård redan på 1500-talet. Senast från 1650 fanns anställda färjeförare och namnet Färjestaden är känt  från 1670. ärjelinjen flyttades 1959 till den avsevärt kortare leden Skenäs–Säter.

Vägen hette Kyrkvägen 1966–1976.

(Färjestaden vid Bråviken. Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)