Bygdevägen i Östra Husby namngavs den 31 oktober 1966.

Vägen löper förbi Östra Husby bygdegård. Detta är ett av tre vägnamn i Östra Husby som inte ändrades 1976 sedan Vikbolandets kommun slagits samman med Norrköpings kommun.