Den 31 oktober 1966 namngavs Bygdevägen i Östra Husby.

Vägen löper förbi Östra Husby bygdegård. Detta är ett av tre vägnamn i Östra Husby som inte ändrades 1976.