Den 31 oktober 1966 namngavs Bossgårdsvägen i Östra Husby.

Bossgårdsvägen har fått sitt namn efter Bossgård på vars marker samhället Östra Husby växte fram. Gården återfinns i skriftliga källor första gången 1390 och har sannolikt varit boställe för förvaltaren av den angränsande kungliga husabyns domäner. Förledet bo (gård, egendom) betydde ”kunglig förvaltningsgård” i Uppsala öd som var en samling jordegendomar som tillhörde kronan under medeltiden. Mot medeltidens slut har den gamla husabyns ägor införlivats med Bossgård. Av storskifteskartan från 1778 framgår att Bossgårds by då hade tre gårdar: Västergården, Mellangården och kronolänsmansbostället Östergården. Bossgårdsvägen var ett av endast tre namn i Östra Husby som inte ändrades 1976. Sydvästra delen av vägen hette tidigare Söderköpingsvägen.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.