Bergåsavägen

Bergåsavägen

Bergåsavägen i Kimstad namngavs den 22 januari 1993. Namnvalet motiverades med att fastigheten Kimstad 47:1 tidigare hetat Bergåsa och att det nya planområdet ligger på en mindre bergknalle, ”dessutom finns på andra sidan Kimstadsvägen det liknande namnet...
Skärpingevägen

Skärpingevägen

Skärpingevägen i Kimstad namngavs den 21 november 1974. Vägen ledde förr till Skärpinge gård som finns omnämnd redan 1429. Namnet består troligen av ordet skarp (hård, torr – i fråga om jordmån) och -inge som betecknar invånare, alltså Skärpingarnas boplats (”där de...
Skogskullevägen

Skogskullevägen

Den 21 november 1974 namngavs Skogskullevägen i Kimstad. Vägen börjar vid fastigheten Skogskullen 1:1. ”Nytt ställe, byggt i Alhagen på Kimstad gårds mark” heter det i ortnamnsinventeringen 1937.
Lövängsvägen

Lövängsvägen

Den 31 oktober 1968 namngavs Lövängsvägen i Kimstad. Namngrupp ”jordbruk”. Löväng är, enligt Nationalencyklopedin, en slåtteräng med spridda dungar av lövträd eller lövbuskar.