Skogskullevägen

Skogskullevägen

Den 21 november 1974 namngavs Skogskullevägen i Kimstad. Vägen börjar vid fastigheten Skogskullen 1:1. ”Nytt ställe, byggt i Alhagen på Kimstad gårds mark” heter det i ortnamnsinventeringen 1937.
Lövängsvägen

Lövängsvägen

Den 31 oktober 1968 namngavs Lövängsvägen i Kimstad. Namngrupp ”jordbruk”. Löväng är, enligt Nationalencyklopedin, en slåtteräng med spridda dungar av lövträd eller lövbuskar.
Kvarnlyckevägen

Kvarnlyckevägen

Den 29 maj 1980 namngavs Kvarnlyckevägen i Kimstad. Vägen hette tidigare Kvarnlyckan (1965–1980), men Kimstads Vägförening anhöll om att namnet skulle ändras eftersom det orsakade förväxlingar med området Kvarnlyckan som vägen ligger i. Kvarnlyckan var sedan gammalt...
Kimstad

Kimstad

Tätorten Kimstad har vuxit fram ur den medeltida kyrkbyn med samma namn där det fanns kvarn och såg. Kimstad blev en järnvägsknut när Södra stambanan här förbands med Norra Östergötlands Järnvägar. Byn har gett namn åt såväl socknen som kyrkan och namnet Kimstad är...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.