Kvarnlyckevägen

Kvarnlyckevägen

Den 29 maj 1980 namngavs Kvarnlyckevägen i Kimstad. Vägen hette tidigare Kvarnlyckan (1965–1980), men Kimstads Vägförening anhöll om att namnet skulle ändras eftersom det orsakade förväxlingar med området Kvarnlyckan som vägen ligger i. Kvarnlyckan var sedan gammalt...
Kimstad

Kimstad

Tätorten Kimstad har vuxit fram ur den medeltida kyrkbyn med samma namn där det fanns kvarn och såg. Kimstad blev en järnvägsknut när Södra stambanan här förbands med Norra Östergötlands Järnvägar. Byn har gett namn åt såväl socknen som kyrkan och namnet Kimstad är...

Alvestadsvägen

Den 21 november 1974 namngavs Alvestadsvägen i Kimstad. Vägen leder till Alvestad som är en gård med anor från 1400-talet. Förledet är troligenmansnamnet Alver eller Alvar och slutledet fornsvenska ”stadher” som betyder ställe eller plats.
Grebyvägen

Grebyvägen

Den 31 oktober 1968 namngavs Grebyvägen i Kimstad. Området som vägen löper genom kallas Grebyområdet efter gården Greby (känd 1377 genom ”Hallsten i Gertby”). Greby ligger vid ett terrängparti med morängrus och gnejs vilket lämnat spår i namnet där förledet från...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.