Älvåsvägen i Kimstad namngavs den 17 juni 1970.

Konvalescenthemmet Älvås (även kallat Ängsro) invigdes 1935 och drevs av Östergötlands Sjukkassors Centralförening. Huset byggdes runt 1892 och placerades högt uppe i en backe, ”vackert omgiven av en skogspark”. År 1955 övertogs det av den då nybildade stiftelsen Östergötlands konvalescenthem. Sedan 1992 finns finns här behandlingshemmet Ellen för kvinnor med missbruksproblem.

Vägen hette tidigare Skolvägen.

(Älvås konvalescenthem år 1977. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)