Hässjevägen i Kimstad namngavs den 24 februari 1972.

Namngrupp ”jordbruk”. En hässja var torkställning för hö eller säd uppsatt utomhus.