Bergåsavägen i Kimstad namngavs den 22 januari 1993.

Namnvalet motiverades med att fastigheten Kimstad 47:1 tidigare hetat Bergåsa och att det nya planområdet ligger på en mindre bergknalle, ”dessutom finns på andra sidan Kimstadsvägen det liknande namnet Skogskullevägen.” Bergåsaområdet anlades 1936 i Alhagen söder om Kimstad kyrka.