Harbackevägen i Kimstad namngavs den 27 april 1967.

Harbacken var namnet på en närbelägen moränhöjd på gården Asks ägor.