Den 27 april 1967 namngavs Harbackevägen i Kimstad.

Harbacken var namnet på en närbelägen moränhöjd på gården Asks ägor.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.