Den 27 april 1967 namngavs Harbackevägen i Kimstad.

Harbacken var namnet på en närbelägen moränhöjd på gården Asks ägor.