Skärpingevägen i Kimstad namngavs den 21 november 1974.

Vägen ledde förr till Skärpinge gård som finns omnämnd redan 1429. Namnet består troligen av ordet skarp (hård, torr – i fråga om jordmån) och -inge som betecknar invånare, alltså Skärpingarnas boplats (”där de bor, som bor vid den torra och ofruktbara marken”).