Garvaregatan

Garvaregatan

Vid Garvaregatan låg förr flera garverier. Bland annat ägde garvaren mäster Lundgren kvarteret Asken Nr 4 och garvaren rådman Åkerström kvarteret Busken Nr 1. År 1904 beslutade stadsfullmäktige att förlänga Garvaregatan, dels från Slottsgatan ut till Norra Promenaden,...
Kvarteret Musköten

Kvarteret Musköten

Kvarteret Musköten i Nordantill var namngivet 1729. Smedjegatan och de omgivande kvarteren Karbinen och Musköten samt kanske även Hållhaken och Spetsen är ”minnen af det gamla gevärsfaktoriet på en holme i strömmen här utanför, för hvars arbetare de nämnda områdena...
Trehörningen

Trehörningen

Trehörningen i Nordantill namngavs den 12 augusti 2013. Trehörningen är ett litet torg vid kvarteret Sista Supen. Kvarteret hette dock Trehörningen fram till 1990 och torget namngavs så att det historiska namnet – känt sedan 1729 – skulle bevaras. Kvartersnamnet kom...
Kvarteret Karbinen

Kvarteret Karbinen

Kvarteret Karbinen i Nordantill namngavs den 23 april 1990. Smedjegatan och de omgivande kvarteren Karbinen och Musköten samt kanske även Hållhaken och Spetsen är ”minnen af det gamla gevärsfaktoriet på en holme i strömmen här utanför, för hvars arbetare de nämnda...
Campusbron

Campusbron

Campusbron mellan Berget och Nordantill namngavs den 4 april 2012. Campusbron är en gångbro mellan Campus Norrköpings lokaler på båda sidor av Strömmen. (Campusbron år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Stallet

Kvarteret Stallet

Kvarteret Stallet i Nordantill namngavs den 27 november 1957. ”Stallet minner om att stadens gästgivaregård med tillhörande stall legat i detta kvarter”, heter det i magistratens protokoll. Kvarteret var fram till 1957 en del av grannkvarteret Stjärnan. (Central...