Plankgatan i Nordantill namngavs den 18 september 1958.

Gatan löpte längs stadsgränsen – stadens ”plank”. På 1769 års karta hette gatan Dragsgatan och 1848 Norra Plankgatan. Stadsplanket omgärdade staden och fram till 1810 betalades skatt på införda varor vid tullstugorna vid Södertull, Norrtull och Västertull.

(Kolorerat vykort, okänt år. Ur Östergötlands museums samlingar)