Kvarteret Barken i Nordantill var namngivet 1729.

Rådmannen Gustaf Carl Barckman (ca 1663–1738) ägde 1728 tomterna nr 9 och 10 i kvarteret.

(Fastighet i kvarteret Barken i korsningen av Kungsgatan och Vattengatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)