Kvarteret Gördeln

Kvarteret Gördeln

Kvarteret Gördeln finns med på kartan över Nordantill 1729 och då var gördelmakaren Gottfrid Graver en av tomtägarna. (Vattengatan 13 i kvarteret Gördeln 1959. Foto: Larsson Foto. Ur Östergötlands museums samlingar)  
Campusbron

Campusbron

Den 4 april 2012 namngavs Campusbron mellan Berget och Nordantill. Campusbron är en gångbro mellan Campus Norrköpings lokaler på båda sidor av Strömmen. (Foto: Norrköpings stadsbibliotek)
Kvarteret Gamlabron

Kvarteret Gamlabron

Kvarteret Gamlabron var namngivet redan 1729. Kvarteret ligger vid fästet till Gamlebro på det äldsta broläget i Norrköping. En rad viktiga vägar har löpt förbi här och i dokument från 1330-talet nämns för första gången en bro på platsen. I slutet av seklet utgick ett...
Kvarteret Busken

Kvarteret Busken

Kvartersnamnet Busken är känt sedan 1729. Nästan halva kvarteret upptogs i slutet av 1720-talet av rådman Gustaf Carl Barckmans trädgård, vilket kan ha legat bakom kvartersnamnet. (Kvarteret Busken 1926. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Kvarteret Bergsbron

Kvarteret Bergsbron

Kvartersnamnet Bergsbron är känt sedan 1729. Kvarteret ligger vid norra fästet av Bergsbron, som troligen uppfördes på 1640-talet och var den tredje passagen över Strömmen i Norrköping efter Gamlebro och Saltängsbron. Bergsbron har förstörts och återuppbyggts flera...