Kvarteret Källan i Nordantill var namngivet 1729.

”Förmodligen på grund av en källa inom området”, trodde Edward Ringborg.

(Fastighet i korsningen Plankgatan-Grytsgatan i kvarteret Källan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.