Kvarteret Källan i Nordantill var namngivet 1729.

”Förmodligen på grund av en källa inom området”, trodde Edward Ringborg.

(Fastighet i hörnet Plankgatan-Dragsgatan i kvarteret Källan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)