Kvarteret Droskkusken

Kvarteret Droskkusken

Den 8 november 1928 namngavs kvarteret Droskkusken i Lagerlunda. ”Genom benämningen Droskkusken å en av de två närmast järnvägslinjen belägna kvarteren har delegationen velat för framtiden bevara minnet av den gamle droskkusken och – med lätt idéassociation – även...

Lagerlunda

Under slutet av 1800-talet växte förstäder fram norr om stadsgränsen – Fredriksdalskvarteret och Sandbykvarteret öster om järnvägen och Marielundskvarteret väster om densamma. Det var vildvuxna, ohälsosamma kvarter som närmast var att betrakta som kåkstäder. Från 1885...
Hoffstedtsgatan

Hoffstedtsgatan

Den 8 november 1928 namngavs Hoffstedtsgatan i Lagerlunda. Gatan namngavs ”till erinran om den s.k. Hoffstedtska jorden” som troligen bar detta namn efter färgaren och klädesfabrikören Mattias Christoffer Hoffstedt (1765–1846). På 1830-talet ägde han Ståthöga gård dit...
Lagerlundaparken

Lagerlundaparken

Den 20 mars 1951 namngavs Lagerlundaparken i Lagerlunda. Parken är namngiven efter stadsdelen som i sin tur fått namn efter Lagerlunda – en jordbruksfastighet med trädgårdsanläggning som låg vid vägen till Ingelstad. Fastigheten hade styckats av från Ståthöga...
Sandbygatan

Sandbygatan

Sandbygatan gick genom Sandbykvarteret som fått sitt namn från gården Sandby, som låg strax norr om gatans nordöstra ände. Sandby nämns ett par gånger under 1400-talet och har ofta haft samma ägare och brukare som Ståthöga. Redan på 1870-talet började området kring...
Linnégatan

Linnégatan

Linnégatan fick behålla sitt gamla namn när stadsdelen fick officiellt fastslagna namn 1928 även om namnet inte ansågs som ”fullt motiverat”. Norra förstäderna hade några gatunamn av den typ som är vanliga i städer: Brahegatan, Linnégatan och...