Den 1 februari 1961 namngavs kvarteret Bandet i Lagerlunda.

Namngrupp ”boktryckeri”. Tolv kvarter fick namn ”med anknytning till facktermer inom boktryckeriverksamheten” och samtidigt gavs gatorna i området namn ”med anknytning till i samma verksamhet förekommande benämningar å yrkesmän”.