Sandbygatan

Sandbygatan

Sandbygatan gick genom Sandbykvarteret som fått sitt namn från gården Sandby, som låg strax norr om gatans nordöstra ände. Sandby nämns ett par gånger under 1400-talet och har ofta haft samma ägare och brukare som Ståthöga. Redan på 1870-talet började området kring...
Linnégatan

Linnégatan

Linnégatan fick behålla sitt gamla namn när stadsdelen fick officiellt fastslagna namn 1928 även om namnet inte ansågs som ”fullt motiverat”. Norra förstäderna hade några gatunamn av den typ som är vanliga i städer: Brahegatan, Linnégatan och...