Sandbygatan gick genom Sandbykvarteret som fått sitt namn från gården Sandby, som låg strax norr om gatans nordöstra ände.

Sandby nämns ett par gånger under 1400-talet och har ofta haft samma ägare och brukare som Ståthöga. Redan på 1870-talet började området kring Sandby, öster om Stockholmsvägen, delas upp i tomter och bebyggas. Det var början till Norra förstäderna.

Namnet Sandbygatan är känt sedan 1910 och gatan fick behålla sitt namn vid den officiella namngivningen av områdets gator 1928.

(Karta över Norrköping, 1930)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.