Sandbygatan gick genom Sandbykvarteret som fått sitt namn från gården Sandby, som låg strax norr om gatans nordöstra ände.

Sandby nämns ett par gånger under 1400-talet och har ofta haft samma ägare och brukare som Ståthöga. Redan på 1870-talet började området kring Sandby, öster om Stockholmsvägen, delas upp i tomter och bebyggas. Det var början till Norra förstäderna.

Namnet Sandbygatan är känt sedan 1910 och gatan fick behålla sitt namn vid den officiella namngivningen av områdets gator 1928.

(Karta över Norrköping, 1930)