Under slutet av 1800-talet växte förstäder fram norr om stadsgränsen – Fredriksdalskvarteret och Sandbykvarteret öster om järnvägen och Marielundskvarteret väster om densamma. Det var vildvuxna, ohälsosamma kvarter som närmast var att betrakta som kåkstäder. Från 1885 och till införlivandet med Norrköping stad 1916 utgjorde området en egen administrativ enhet: Norrköpings norra förstäders municipalsamhälle.

Dagens stadsdel fick namn från Lagerlunda, en jordbruksfastighet med trädgårdsanläggning som låg vid vägen till Ingelstad. Fastigheten hade styckats av från Ståthöga gård någon gång under senare delen av 1800-talet.

Flera av gatorna hade redan vedertagna namn då de 1928 fick sina officiella namn av stadsfullmäktige där det knorrades över att namn som Brahegatan, Linnégatan och Vasagatan inte var ”fullt motiverat” i området. I stället valdes namn med koppling till platser norr om staden och till aktiviteter vid idrottsplatsen Bollspelaren. När norra delen av Lagerlunda byggdes i början av 1960-talet fick gatorna namn med anknytning till ”yrkesmän inom boktryckeriverksamheten”.

År 1928 namngav stadsfullmäktige kvarteren i den östra delen av det nya stadsplaneområdet för Norrköpings norra förstäder. För den del som i dag är Lagerlunda valdes namn ”ur hantverksgrupper, som antingen ännu äro livskraftiga eller på grund av utvecklingens obevekliga lag redan sett sin bästa tid, men vilkas insats till stadens fromma man – i den mån det här kan ske – gärna vill hugfästa”.