Den 8 november 1928 namngavs kvarteret Droskkusken i Lagerlunda.

”Genom benämningen Droskkusken å en av de två närmast järnvägslinjen belägna kvarteren har delegationen velat för framtiden bevara minnet av den gamle droskkusken och – med lätt idéassociation – även hans sansade framfart på gator och vägar.”

(Kvarteret Droskkusken vid Vasagatan 1963. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)