Den 20 mars 1951 namngavs Lagerlundaparken i Lagerlunda.

Parken är namngiven efter stadsdelen som i sin tur fått namn efter Lagerlunda – en jordbruksfastighet med trädgårdsanläggning som låg vid vägen till Ingelstad. Fastigheten hade styckats av från Ståthöga gård någon gång under senare delen av 1800-talet.