Kvarteret Braxen

Kvarteret Braxen

Braxen hör till de ursprungliga kvartersnamnen från 1896-1897 i Kneippen. Namnet är hämtat ur den i stadsdelen helt dominerande namngruppen ”djur”. (Kneippkuranstalten i kvarteret Braxen. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings...
Hultet

Hultet

Den 18 oktober 1945 namngavs Hultet i Kneippen. Hultet var under början av 1900-talet en nöjespark med serveringspaviljonger, dansbana och friluftsscen. Här låg också ett 37 meter högt vatten- och utsiktstorn, ritat av Werner Northun och byggt 1897–1898. Hela...
Almgatan

Almgatan

Almgatan hör till de ursprungliga namnen i Kneippen och är känt sedan 1897. Namnet är hämtat ur gruppen ”lövträd”.
Torsgränd

Torsgränd

Den 10 oktober 1957 namngavs Torsgränd i Kneippen. Namngruppen ”fornnordisk mytologi”. Gatan tillkom genom en ny stadsplan 1956. Namnberedningen ansåg att gatan egentligen borde utgöra en förlängning av Torsgatan, men eftersom en sådan åtgärd hade krävt omnumrering av...
Riksbron

Riksbron

Den nya förbifarten i Norrköping började byggas 1941 och sju år senare invigdes Riksbron. En ny, fyrfilig, bro byggdes 1976–1977.