Den 14 juni 1956 namngavs Skarphagsleden i Såpkullen, Ektorp, Kneippen och Skarphagen.

Trafikled som leder till stadsdelen Skarphagen. År 1897 avstyckades ett obebyggt område med ljungmark från Borgs säteri. Det villasamhälle som växte fram här fick namnet Skarphagen efter torpet Skarptorp som förekommer i källor från 1600-talet. Namnets förled är ”skarp” (torr, grusig, mager, ofruktbar) och slutledet är det fornsvenska ordet ”torp” (nybygge), det vill säga ”nybygget på den magra jorden”. Namnet Skarptorp har även förklarats med att det skulle ha varit bostad för skarprättaren (bödeln) i Borgs socken.