Den 18 oktober 1945 namngavs Hultet i Kneippen.

Hultet var under början av 1900-talet en nöjespark med serveringspaviljonger, dansbana och friluftsscen. Här låg också ett 37 meter högt vatten- och utsiktstorn, ritat av Werner Northun och byggt 1897–1898. Hela anläggningen revs 1936. År 1945 erhöll den kvarvarande parken det i dagligt tal använda namnet Hultet och 2014 beslutades ännu en gång om namnet.