Braxen hör till de ursprungliga kvartersnamnen från 1896-1897 i Kneippen.

Namnet är hämtat ur den i stadsdelen helt dominerande namngruppen ”djur”.

(Kneippkuranstalten i kvarteret Braxen. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)