Horkenvägen

Horkenvägen

Horkenvägen i Skärblacka landsbygd namngavs den 26 maj 1977. Vägen är uppkallad efter området Horken som i sin tur fått sitt namn av den intilliggande sjön. Vägarna inom Horkens fritidsområde namngavs 1977 efter önskemål från Horkens vägförening. Sjön tros...
Sörnvägen

Sörnvägen

Sörnvägen i Skärblacka landsbygd namngavs den 25 oktober 1984 Namnet har hämtats från den närbelägna sjön Stora Sörn. Sjönamnet finns omnämnt första gången på 1400-talet och består av det fornsvenska ordet sør som betyder smuts.
Grensholm

Grensholm

Grensholm hette under medeltiden Ål (Aal) och nämns som frälsegods redan 1413. Ruinerna efter ett stort stenhus, ”Magnus Grens borg”, finns ännu kvar på en bergshöjd vid Roxens strand. Under senmedeltiden flyttades gården till sin nuvarande plats. Den...
Löfstad slott

Löfstad slott

Löfstad är känt sedan 1400-talet. Under 1600-talets förra del utökades godset betydligt av fältmarskalken Axel Lillie, som lät påbörja det nuvarande slottet 1637. Redan under byggnadstiden förändrades slottet så att huvudbyggnaden förlängdes vid gavlarna och flyglarna...
Ribbingsholms herrgård

Ribbingsholms herrgård

Gården, då kallad Hallestad, donerades 1668 till presidenten Joh. Strömfelt, tillhörde därefter medlemmar av släkten Ribbing, efter vilken den fått sitt namn. 1806-1824 ägdes den av ett par grevar Spens, därefter av grosshandlaren G. Godenius och dennes son, vars...