Gården, då kallad Hallestad, donerades 1668 till presidenten Joh. Strömfelt, tillhörde därefter medlemmar av släkten Ribbing, efter vilken den fått sitt namn. 1806-1824 ägdes den av ett par grevar Spens, därefter av grosshandlaren G. Godenius och dennes son, vars dotter, änkefru M. S. Zielfelt, nu äger densamma.

Källa: Nordisk familjebok (1916)