Horkenvägen i Skärblacka landsbygd namngavs den 26 maj 1977.

Vägen är uppkallad efter området Horken som i sin tur fått sitt namn av den intilliggande sjön. Vägarna inom Horkens fritidsområde namngavs 1977 efter önskemål från Horkens vägförening. Sjön tros ursprungligen ha hetat Horke – besläktat med det fornsvenska horgher (stenkummel) – och därför alltså ha benämnts ”stensjön”.